Beeks Buiten

Beeks Buiten

Prinsenbeek

Beeks Buiten

Prinsenbeek

Type: Woningen Opdrachtgever: Van Ginneken Prinsenbeek I Jaar: 2019/2020

In opdracht van Van Ginneken Prinsenbeek I BV heeft Bert op verzoek het ontwikkelingstraject meegelopen voor deze nieuwe grootschalige ontwikkeling van Beeks Buiten, een nieuwe wijk van Prinsenbeek.

Dit ontwikkelingsproject bestaat uit ongeveer 850 eenheden er zijn 4 grote ontwikkelaars die in dit project gezamenlijk de ontwikkeling hebben opgepakt. Horsthuis Bouwmanagement doet voor de grondeigenaar alle werkzaamheden in deze ontwikkelcombinatie samen met de gemeente Breda om te komen tot een haalbare ontwikkeling voor alle partijen.

Uiteindelijk zal de uitvoering worden geleid door een nog op te richten gezamenlijke grondexploitatie BV van waar uit de vastgoed exploitatie wordt verdeeld naar rato van de ingebrachte grondposities door de eigenaren. We sturen mee in de haalbaarheidsstudie van dit traject om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan.